Bel WoontLekker

Mail:

info@woontlekker.nl

You are currently browsing post written by

Woontlekker

Voor het 3e jaar op rij een energierekening van 0 euro

Er zijn mensen die ieder jaar weer blij zijn met de eindafrekening van het energieverbruik. Die met een energierekening van 5 euro per maand ook nog 37,20 terug ontvangen. Die per saldo 1028 kWh verbruiken voor verwarmen met de warmtepomp, warm water, ventilatie, huishoudelijke energie én ook deels laden van de elektrische auto. Met 15 zonnepanelen zonder gas. Zo iemand is Esther Schenkelaars. Hoe het haar lukt dat ze voor het 3e jaar op rij een energierekening van 0 euro heeft, vertelt ze in deze blog.

In 2015 hebben we in Nijmegen een tussenwoning uit 1948 gekocht en in stappen energieneutraal én 0-op-de-meter gemaakt. We zijn begonnen met het laten verwijderen van de gasaansluiting en alle radiatoren. Zo, nu is er geen weg meer terug!

Financiering van verduurzaming bleek in 2015 nog geen vanzelfsprekendheid, dus hebben we gekeken hoe we veel zelf konden doen, en met goedkope oplossingen ZONDER aan kwaliteit in te leveren.

 

De houten vloer op de begane grond hebben we vervangen door een geïsoleerde betonvloer met vloerverwarming. De betonvloer is gestort, de isolatie en de vloerverwarming heb ik zelf gelegd.

Daarna kwam een bronboorbedrijf een bron boren voor een gesloten bronsysteem voor de warmtepomp. Verwarmen en koelen waren geen probleem meer.

 

energierekening 0

 

 

Dak met super isolatiewaarde

 Vervolgens zijn we met het dak aan de slag gegaan: zelf de pannen verwijderd en over het dak een luchtdichte folie aangebracht. Met daarbovenop een dubbele laag isolatie. De goedkope optie. Een restant stalen sandwichpanelen, bekend van de distributiecentra, bleek niet alleen een super isolatiewaarde te hebben. We konden ook eenvoudig een overstek maken die de zon in de zomer grotendeels buiten sluit! 

Kozijnen zijn gemaakt van 18 mm plaatmateriaal van verduurzaamd hout, waarin we triple glas hebben geplaatst. Ja, glas van 120 kg kan gewoon in een eenvoudig kozijn. Het geheim: het glas steunt op een balk die weggewerkt is in de gevelisolatie. De gevel is voorzien van 26 cm isolatie en afgewerkt met stucwerk. 

 

 

energierekening 0

 

Weinig ventileren, maar gericht

 Door de vloeren en via het oude ventilatiekanaal in de keuken hebben we kanalen aangelegd voor ventilatie. Een warmte-terugwin unit op zolder zorgt voor de ventilatie in huis. Zo ventileren we heel weinig en heel gericht. We verliezen nagenoeg geen warmte via de ventilatielucht.

Op het stalen dak liggen 15 zonnepanelen van 360 wattpiek. Hiermee wekken we alle energie op die we nodig hebben voor ons huis. Ook laden we er gedeeltelijk onze elektrische auto mee op. 

De energierekening bedroeg dit jaar 22,80 euro!

Ook een energierekening van 0 euro?

Een zeer energiezuinige en comfortabele woning maken, dat is Esthers drive. Ze is gespecialiseerd in het berekenen van de energiebalans en diverse aspecten van het binnenklimaat in woningen. Met de kennis over duurzame installaties, moderne bouwmaterialen en technieken, maakt ze een eerste plan voor jouw woning. Met haar bedrijfskundige achtergrond verschaft ze daarnaast inzicht in kosten en baten van woningverbeteringen. Je kunt Esther bereiken via https://www.lbs63.nl/

 

energierekening 0

 

 

Meer energiezuinige voorbeelden

 In de categorie Leef op Woontlekker vind je verhalen van duurzame (zelf)bouwers, zoals:

 Kierdichting tips van passiefhuis ontwerper

 Zo maakten we ons huis energiezuinig en duurzaam

 

Ventileren voor dummies

Je woning goed ventileren is belangrijk voor je comfort én je gezondheid. Alleen zo nu en dan even luchten is niet voldoende. Goed ventileren, maar niet meer dan nodig is, want anders gaat je energierekening omhoog. Koude buitenlucht die binnenkomt warmt immers op tot kamertemperatuur en dat kost energie. Het kennisdocument ‘Ventileren voor dummies’ op Klimapedia maakt de ingewikkelde materie van ventileren toegankelijk. Op Woontlekker enkele passages.

Wat betekent het woord ventilatie eigenlijk? Dit is de bewust binnengebrachte verse lucht voor toevoer van zuurstof en afvoer van verontreinigingen. Verontreinigingen kunnen zijn:

  • de afvoergassen van koken en stoffen die daarbij vrijkomen
  • stoffen die afgegeven worden door materialen in huis (gordijnen, vloerbedekking, aftimmeringen)
  • de lijmen waarmee die zijn aangebracht
  • alle stoffen die we als mens afgeven, kooldioxide én allerlei geurstoffen

Natuurlijk en mechanisch ventileren

Ventileren klinkt heel simpel, maar goed ventileren is in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Het begint er natuurlijk mee dat er goede voorzieningen aanwezig moeten zijn: ramen die open kunnen, roosters en klepraampjes, mogelijkheden voor doorstromen van lucht van de ene naar de andere ruimte, of naar een centrale plaats zoals de hal, of het trappenhuis. Of naar keuken en toilet waar een verticaal kanaal naar dakniveau is, van waaruit de afvoerlucht weer naar buiten kan. Bij dit soort voorzieningen gaat het om natuurlijke ventilatie. Deze situatie tref je aan in woningen tot circa 1975.

Vanaf 1975 is mechanische afvoer van ventilatielucht vanuit keuken, badkamer en toilet via een ventilator, meestal geplaatst op de zolder. Ook in oudere woningen is vanaf die tijd vaak een afzuigventilator geplaatst op de bestaande kanalen.

Hedendaagse woningen hebben in veel gevallen een volledige mechanische ventilatie. Dat betekent dat de lucht naar de verschillende vertrekken door kanalen wordt toegevoerd en in de vertrekken binnen gebracht via inblaasroosters, én dat de lucht ook weer wordt afgevoerd door kanalen. Dat kan ook weer via afvoerroosters in de vertrekken of doordat de lucht kan doorstromen naar de keuken, hal, toilet, badkamer, waar de lucht wordt afgezogen. In moderne huizen wordt inmiddels doorgaans mechanische balansventilatie toegepast.

Naden en kieren dichten

In oude of slecht onderhouden huizen is er vaak te veel luchtuitwisseling door kieren en naden. Dat betekent een ongecontroleerde luchtuitwisseling tussen binnen en buiten. Dat leidt tot onnodig energieverlies én tot comfortproblemen zoals tocht.

Daarom is het zaak naden en kieren zo goed mogelijk te dichten. En check dan ook meteen of er goede ventilatievoorzieningen aanwezig zijn. Bij het energiezuiniger maken van huizen wordt vaak te eenvoudig alleen maar aan isoleren of kieren dichtmaken gedacht. De invloed op de ventilatie wordt vaak vergeten. Ook kan een goed geïsoleerd huis ’s zomers minder makkelijk warmte kwijt. Het is dus zaak om ook overmatige zoninstraling te kunnen weren. Dat kan in feite alleen goed met buitenzonwering. Daarnaast moet er ook goed kunnen worden geventileerd. Met name ook ’s nachts om het huis weer af te koelen, zodat de bouwmassa de volgende dag weer warmte op kan slaan en zo de temperatuurstijging in het huis beperkt blijft. Die nachtventilatie moet natuurlijk wel op een inbraakvrije manier kunnen plaatsvinden.

Hoeveel ventileren?

Per persoon is 25-50 m3 /h verse lucht nodig. Dat betekent dat voor een gemiddelde woonkamer met vier personen er minimaal 100 m3 /h nodig is voor de basisventilatie. De ondergrens komt voort uit de wens de lucht voldoende fris te houden en de geurstoffen die wij zelf afgeven af te voeren. Denk maar eens aan een ruimte waar veel mensen bij elkaar zijn, bijvoorbeeld een schoollokaal, waar je niets vermoedend binnen stapt en dan meteen ruikt dat er daar niet voldoende geventileerd wordt.

Als je deze hoeveelheden aanhoudt worden ook andere afvalstoffen in het algemeen voldoende afgevoerd. Op plaatsen waar inspanning wordt verricht en mensen meer geurstoffen afgeven of andere afvalstoffen moeten worden afgevoerd, is het verstandig de bovenste waarde aan te houden.

Voor zuurstofbehoefte van de mens hoeft er niet veel geventileerd te worden. Daarvoor is een paar m3/h al voldoende. Bij ventilatie is dus echt het afvoeren van verontreinigingen maatgevend.

Meer lezen en downloaden

Het document ‘Ventileren voor Dummies’ van Kees van der Linden op Klimapedia is 6 pagina’s lang en zeer goed toegankelijk voor consumenten. Van der Linden is o.a. oprichter van Klimapedia en voormalig universitair hoofddocent Bouwfysica en Gebouwtechniek TU Delft. Hij schreef het met de bedoeling om bij zoveel mogelijk mensen het inzicht in ventilatie te verbeteren. Er zit ook een pagina bronnen bij om nog meer te lezen. Gratis downloaden, een aanrader! De website www.klimapedia.nl geeft achterliggende technische informatie. En kijk vooral op de pagina ‘Publicaties’.

Over Klimapedia

Klimapedia is een kennisbank voor bouwfysica, binnenmilieu, installaties en duurzaamheid. Les- en kennismateriaal worden hier aangeboden van technische universiteiten, technische hoge scholen en vakgerichte cursussen. Docenten en cursusleiders kunnen hier hun dictaten, presentaties, toetsen, oefeningen en achtergrondinformatie delen en beschikbaar stellen voor collega’s, studenten en andere geïnteresseerden.

Meer op Woontlekker over ventileren

Student bedenkt praktisch ventilatiepaneel voor frisse lucht

Vijf hardnekkige misverstanden over balansventilatie

Snap je het belang van ventilatie dan woon je gezond

Hybride warmtepomp goede motor voor verandering

Met een hybride warmtepomp bespaar je aanzienlijk op aardgasverbruik en dat draagt direct bij aan het verminderen van CO₂-emissie. Dit blijkt uit de eindresultaten van het onderzoek ‘Installatiemonitor’. Met de huidige energieprijzen en met subsidies is de terugverdientijd van een hybride warmtepomp in acht jaar goed haalbaar. Dat maakt hem een goede motor voor verandering van de woningbouw. 

Gezien de huidige energietarieven is een hybride warmtepomp een economisch gunstige oplossing. Bovendien is de technologie goed toepasbaar in veel soorten woningen; van oud tot nieuw en groot tot klein. Een beter geïsoleerde woning presteert beter. Dat maakt hem een stimulans om meer energiebesparende maatregelen door te voeren en zo nog meer te besparen.

Een hybride warmtepomp voorziet volgens de eindresultaten van Installatiemonitor in de praktijk in 60% van de gemiddelde jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming. De overige 40%, evenals de tapwatervraag, komt door de gasketel. Voor iedere kubieke meter aardgas die op deze manier bespaard wordt, gebruikt de warmtepomp 2,35 kWh elektriciteit. Dat betekent een SCOP van gemiddeld 3.8. De SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte in de woning tegenover het elektriciteitsverbruik, gemiddeld over een jaar.

Onderzoek met data slimme meter

Installatiemonitor is de eerste grootschalige meetcampagne rond (hybride) warmtepompen. Dit monitoringstraject is een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en is in 2019 gestart. Adviesbureau BDH uit Harderwijk voert het onderzoek uit en wordt daarbij ondersteund door Enpuls (Enexis Groep), GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra, Stedin en Techniek Nederland. Het doel van het project is onderzoek doen naar de praktijkprestaties van warmtepompen op basis van data vanuit de slimme meter. Meer specifiek is gekeken naar de energetische prestaties van hybride warmtepompen, de impact op het elektriciteitsnetwerk van warmtepompen en de relatie tussen de prestaties en woningkenmerken.

Deelnemers onderzoek al duurzaam bezig

Voor het onderzoek zijn de data van 450 woningen met toestemming van de bewoners via de slimme meter verzameld. De deelnemers zijn vaak de ‘early adopters’ van warmtepompen en dat is ook zichtbaar in de woningkenmerken. Het ging vooral om grotere woningen en relatief weinig kleinere woningen, zoals appartementen of maisonnettes. 93% van de deelnemende woningen beschikt over zonnepanelen, wat ver bovengemiddeld is. Bewoners die dus al een erg duurzame instelling hebben.
In de analyse is rekening gehouden met deze afwijkende samenstelling van de woningen die meededen.

Hybride warmtepomp belast het net extra

Bij een grootschalige uitrol van hybride warmtepompen wordt het elektriciteitsnet extra belast. Aangezien gemiddeld in Nederland fors minder dan 93% van de woningen zonnepanelen heeft, is de belasting van (hybride) warmtepompen op het net aanzienlijk. All-electric warmtepompen belasten het net ongeveer 50% meer dan hybride warmtepompen. Met een grootschalige adoptie van hybride warmtepompen (zoals een wijkaanpak) of de grootschalige installatie van PV-panelen zal het net moeten worden verzwaard. De onderzoekers adviseren gemeenten die grootschalig in willen zetten op (hybride) warmtepompen dit in goed overleg met de lokale netbeheerder te doen.

Meer informatie eindrapport

Kijk voor uitgebreide informatie over het onderzoek en de samenvatting van het eindrapport op www.installatiemonitor.nl

Woontlekker schreef al eerder over de warmtepomp: https://woontlekker.nl/warmtepomp-en-woningisolatie-een-ijzersterk-duo/   

En: https://woontlekker.nl/de-warmtepomp-verwarmt-straks-ook-jouw-huis-en-tapwater/

Feiten en tips over zonnepanelen

In Nederland zijn er ongeveer één miljoen huizen met panelen op het dak of aan de gevel. Heb jij zonnepanelen of overweeg je ze aan te schaffen? We inspireren je graag met tips en interessante feitjes! Wist je dat zonnepanelen juist energie opwekken als het bewolkt is?

Welke kleur panelen? Er zijn polykristallijn (blauwe) en monokristallijn (zwarte) panelen. Doordat men over het algemeen blauwe panelen minder mooi vond, zijn fabrikanten zwarte panelen gaan maken. De  kwaliteitsverschillen tussen beide soorten zijn vaak klein. Vaak is het meer een esthetische keuze.

Bewolkt? Dan wekken ze energie op!

Je zou misschien verwachten dat je zonnepanelen voornamelijk op zonnige dagen veel energie opleveren. Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben echter ontdekt dat juist ook bewolkte dagen pieken kunnen veroorzaken. Op een bewolkte dag kan er zelfs twintig procent meer energie opgewekt worden dan bij een strakke blauwe lucht.

Voorkom brand door zonnepanelen

  • Houd de omvormer stofvrij
  • Plaats een rookmelder in de buurt van de omvormer
  • Verwijder begroeiing onder en rondom je zonnepanelen
  • Laat iedere drie jaar een onafhankelijke inspecteur langskomen om de panelen te controleren

Loop je meer kans op brandgevaar?

Hoewel er met enige regelmaat brand door zonnepanelen in het nieuws komt, blijkt dit in praktijk mee te vallen. Magazine Brandveilig.com meldt dat het aantal incidenten met zonnepanelen op jaarbasis  nog geen 1 procent is. Een relatief kleine kans, maar natuurlijk is iedere brand door zonnepanelen er een te veel.

Loop je meer risico op blikseminslag?

Het is geruststellend om te weten dat de kans op blikseminslag met zonnepanelen op je dak niet groter is dan zonder panelen. Het is dan ook niet nodig om een bliksemafleiding met je zonnepanelen te laten installeren. Bliksem kan echter wel je systeem beschadigen.

blank

Onderhoud van zonnepanelen

Sommigen maken zich zorgen over het onderhoud wanneer ze zonnepanelen kopen. Dat vraagt echter weinig aandacht. Regenwater is vaak voldoende om ze schoon te spoelen. Als ze echt vies zijn of hardnekkige vlekken hebben, kun je ze schoonmaken of laten reinigen. Ga je dit zelf doen? Gebruik dan altijd osmosewater of gedemineraliseerd kraanwater. Leidingwater bevat te veel kalk en dat is slecht voor de panelen. Gebruik ook geen zeep.

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met Groener Wonen

Gas besparen? 5 tips

Met stijgende gasprijzen door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en internationale spanningen ben je vast benieuwd of en hoeveel je energiekosten gaan stijgen. Op het wereldtoneel kun je niet veel invloed uitoefenen, op je energierekening wel. Met deze 5 tips kun jij gas besparen en draag je ook je steentje bij aan een beter klimaat.

1. Zet de verwarming één graad lager

Deze tip heb je vast al vaker gehoord, maar het blijft effectief: Zet de verwarming minstens één graad lager. Trek een warme trui en sokken aan om het comfortabel warm te krijgen. Wil je nog slimmer verwarmen? Kies dan voor een slimme thermostaat.

2. Laat je cv-ketel regelmatig onderhouden

In de zomermaanden denk je waarschijnlijk niet aan je cv-ketel. Toch is dat wel de beste tijd voor onderhoud. In het najaar wil je namelijk niet in de kou hoeven zitten. Controleer zelf de waterdruk van je ketel en ontlucht regelmatig je radiatoren. Op die manier blijft je cv-ketel efficiënt werken en verspil je niet onnodig gas.

gas besparen

3. Houd de warmte binnenshuis

Gas besparen kan door minder te verbruiken. Wanneer de warmte langer in je woning blijft hangen, hoeft je verwarming ook minder hard te werken. De beste manier om de warmte binnenshuis te houden is door te isoleren. Het vraagt om een investering in je woning, maar deze verdien je zeker terug doordat je energierekening direct lager zal worden. Je kan je spouwmuur, gevel, dak en vloer isoleren, maar vergeet ook je ramen niet. Enkel glas laat de warmte ontsnappen en zorgt voor koude lucht in huis. Ruiten met HR++ glas verbeteren het comfort in je woning.

Kun je nu nog niet je woning isoleren? Zorg er dan voor een goede luchtstroming in huis. Zet geen meubels tegen de radiator aan en zorg er voor dat je gordijnen de radiator niet blokkeren. Door middel van radiatorfolie of een radiatorventilator kun je de warme lucht efficiënter door je woning verspreiden.

4. Houd ramen en deuren dicht

Aansluitend op onze vorige tip kun je ook gas besparen door de warmte binnen de kamer te houden. Sluit daarvoor deuren en ramen. Heb je naden en kieren? Dicht deze dan, zodat er geen warmte door kan ontsnappen. Tochtstrips in raamkozijnen is een slimme actie die niet ingewikkeld is.

Vergeet niet om te ventileren en laat je mechanisch ventilatiesysteem gewoon aan staan. Ook in de winter is ventileren belangrijk én helpt het gas besparen. Droge lucht warmt namelijk sneller op dan vochtige lucht.

5. Gas besparen in de douche

Je kan gas besparen door korter en kouder te douchen. Wanneer je onder de douche staat, gebruikt je cv-ketel namelijk gas om het water voor je op te warmen. De straal minder hard zetten en de hoeveelheid verminderen scheelt natuurlijk ook.

Extra tip: Gebruik een waterbesparende douchekop. Daarmee bespaar je ook kostbaar water.

* Dit artikel is geschreven in samenwerking met Groener Wonen