Bel WoontLekker

Mail:

info@woontlekker.nl

You are currently browsing post written by

Woontlekker

Kierdichting tips van passiefhuis ontwerper

Kierdicht bouwen doet wonderen, stelt gecertificeerd passiefhuisontwerper Jan Geerts. Jan en zijn vrouw Sanne bouwden samen hun eigen ecologische passiefhuis. Uiteindelijk was het meetresultaat van de kierdichting van de nieuwe woning een factor drie beter dan waaraan een passiefhuis moet voldoen. En de passiefhuis norm is circa drie keer beter dan wat gangbaar is in Nederlandse nieuwbouw. Voor zover bekend is dit meetresultaat voor vrijstaande woningen in Nederland nog niet eerder behaald. In deze blog geeft Jan tips over kierdicht bouwen en deelt hij zijn ervaringen.

Als gecertificeerd passiefhuisontwerper en expert in gezond, comfortabel en energiezuinig wonen, was Jan voorafgaand aan zijn zelfbouwavontuur weliswaar dagelijks bezig met de theorie van luchtdicht bouwen. Maar ervaring met daadwerkelijk bouwen hadden hij en zijn vrouw zo goed als niet. Toch wist het echtpaar deze ongekend goede luchtdichting te behalen.

Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis is zo geconstrueerd dat het tijdens het grootste deel van het jaar op kamertemperatuur blijft zonder een klassiek verwarmings- of koelingssysteem. Slechts bij de meest extreme buitencondities is er een actieve koelings- en verwarmingsbron nodig. Een passiefhuis is dus installatiearm en zonder zonnepanelen al zo goed als energieneutraal. De energievraag van een passiefhuis is maximaal 15 Kilowatt per uur per vierkante meter vloeroppervlak. Ter vergelijking: voor een goed geïsoleerde nieuwbouw- of renovatiewoning ligt de energievraag met 80 Kilowatt per uur per vierkante meter vloeroppervlak ruim vijf keer zo hoog.

kierdichting

De 4 voordelen van kierdichting

Een hoge kierdichtheid – door professionals meestal luchtdichtheid genoemd – is voor een passiefhuis een must have. Het voorkomen van ongewenste luchtstromen via de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak bespaart veel energie omdat deze ongewenste lucht buiten blijft en dus niet steeds opnieuw hoeft te worden opgewarmd of afgekoeld. Bovendien werkt het comfort verhogend omdat het de oorzaak van tocht wegneemt. Verder is een hoge luchtdichtheid extra geluidswerend en verlengt het de woninglevensduur omdat het vochtproblemen door condensatie en lekkage als gevolg van diep in de constructie dringend vocht, voorkomt.

Meting kierdichting in hartje winter

In januari 2021 was de gebouwschil van het passiefhuis, bestaand uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de kozijnen, de deuren en het dak, wind- en waterdicht. Dit is normaal gesproken het moment dat de eerste meting van de kierdichtheid plaatsvindt. Adviesbureau Bluemink had de eer om de mate van kierdichting, dus alle gaatjes, naadjes en kiertjes die nog in de gebouwschil aanwezig waren, op te meten. Overigens kon dat hartje winter in een aangenaam binnenklimaat. Want hoewel de binnenwanden en installaties nog ontbraken, was het huis in januari al tochtvrij en werd het er lekker warm als de zon scheen.

Het moment van de waarheid

De som van alle gaatjes, naadjes en kiertjes kwam uiteindelijk neer op een vierkantje van slechts 15 vierkante centimeter. Ter vergelijking: in een nieuwbouwhuis waar geen bijzondere aandacht is voor de kierdichting (qv;10 = 0.400), is de som van alle gaatjes gelijk aan een raam dat altijd open staat, met de afmetingen van een uitgevouwen servet. Jan wijdt dit resultaat aan een goede voorbereiding en er tijdens de bouw op gebrand zijn geen steken te laten vallen.

kierdichting

De tips van Jan over kierdichting

 1. Formuleer een helder doel

Kierdicht bouwen is geen hogere wiskunde, maar het vraagt wel aandacht en zorgvuldigheid. Dit begint met het formuleren van een helder doel. Zoals bij het huis van Jan en Sanne de passiefhuisnorm waar luchtdichtheid een integraal onderdeel van is.

 • Communiceer het belang voor ontwerpers en bouwer

Door duidelijk te maken dat een hoge luchtdichtheid condensschade voorkomt in een goed geïsoleerde constructie, zijn het ontwerpteam en de bouwers meer gefocust op het behalen van een zo’n hoog mogelijke luchtdichtheid.

 • Hou je aan de regels en werkvolgorde

Voor luchtdicht bouwen bestaat een aantal regels waar je niet omheen kunt. Zo moet de luchtdichte laag aaneengesloten doorlopen langs de gehele gebouwschil. Dat klinkt simpel, maar daar worden vaak al op tekening fouten mee gemaakt. Verder is het belangrijk te zorgen voor eenvoudige details zodat het behalen van een goede luchtdichtheid niet ingewikkeld is. Denk aan de details voor de aansluitingen van het dak op de gevel, de gevelopeningen en de infrastructuur van de installaties die door de gebouwschil heen gaan. Alle onderdelen van de luchtdichte laag moeten in het ontwerp benoemd worden. Verder is het van belang dat de werkvolgorde al tijdens het ontwerpen helder is. Wanneer de details toch ingewikkeld blijken, is een stappenplan een goed hulpmiddel.

 • Geef een heldere uitleg op de bouwplaats

Op de bouwplaats moet bekend zijn wat het belang is van luchtdicht bouwen. Tapen om tocht en vochtschade te voorkomen werkt een stuk motiverender dan tapen om het tapen. Daarnaast moet vanaf het begin duidelijk zijn dat de luchtdichtheid van de woning gemeten gaat worden. Als de bouwvakkers nog onervaren zijn met kierdichting, dan is een goede uitleg over hoe het beste resultaat bereikt van worden, noodzakelijk.

 • Meet bij voorkeur 2 keer

Meet de luchtdichtheid bij voorkeur twee keer. De eerste keer net nadat het gebouw wind- en waterdicht is. Dit meetresultaat maakt inzichtelijk of het uiteindelijke doel bereikt kan worden. Eventuele lekken kunnen met een warmtebeeldcamera of rook worden gelokaliseerd. Daarna kunnen de lekken worden afgeplakt, of wanneer ze zich bij de ramen bevinden, worden verholpen door de ramen bij te stellen. De tweede meting vindt doorgaans plaats net voor de oplevering. Het doel van deze meting is te controleren of het metingsresultaat overeenkomt met het vooraf gestelde doel.

Comfortabel en zeer energiezuinig wonen

Sinds augustus 2021 wonen Jan en Sanne in hun zelfgebouwde passiefhuis. Het binnenklimaat ervaren ze als zeer aangenaam. Een compacte warmtepomp van Pichler verzorgt de ventilatie en het warme tapwater, en kan indien nodig bijspringen met verwarming of koeling. Voor koeling denken Jan en Sanne echter geen energie te hoeven verbruiken omdat ze hun passiefhuis ook hebben voorzien van zonwering en zomernachtventilatie.

Meten is weten

Omdat Jan in het begin erg benieuwd was naar de prestaties van zijn huis, las hij zijn Awair luchtkwaliteitsmeter vaak af. Hoe warm is het? Wat is de luchtvochtigheid? Wat zijn de CO2-concentraties? Tot ver in de herfst hoefde de verwarming en koeling er niet aan te pas te komen. ’s Ochtends was het rond de 20 graden, overdag oplopend tot circa 23 graden. Vanwege de prima luchtvochtigheid, lage CO2-concentraties, het vele daglicht, de leemstuc en andere natuurlijke materialen, voelden deze temperaturen volgens het echtpaar heel natuurlijk en comfortabel aan.

Over Jan Geerts

Jan Geerts is gecertificeerd passiefhuisontwerper en docent bij kennisinstituut KERN. Na de opleiding algemene bouwkunde heeft hij bij een bouwfysisch adviesbureau gewerkt, waarna hij in 2014 koos voor zelfstandigheid. Sindsdien verdiept hij zich in wat er allemaal mogelijk is om betere woningen te bouwen. In eerste instantie specialiseerde hij zich in zeer energiezuinig bouwen en comfortabele passiefhuizen. Later kwam daar bouwen met natuurlijke materialen voor nog meer comfort en lagere milieubelasting bij. Tegenwoordig adviseert hij ambitieuze opdrachtgevers bij het ontwerpen en bouwen van duurzame, energiezuinige en comfortabele gebouwen. Door zijn advies gaat het nieuwe gebouw beter presteren op laag energiegebruik, comfort, gezond binnenklimaat en algemeen woongenot. Die toegevoegde waarde bieden is voor Jan de grote drijfveer.

Tip: in de categorie Leef op Woontlekker vind je meer verhalen van duurzame (zelf)bouwers.

Thuisbatterijen; is groter ook beter?

Met zonnepanelen je eigen stroom opwekken is erg populair. De techniek wordt steeds goedkoper en de wetenschap dat met je eigen (huur-)huis een steentje bij kan dragen aan de energietransitie geeft veel mensen een goed gevoel. Maar er komen donkere wolken aan de horizon; het Nederlandse elektriciteitsnet piept en kraakt in al haar voegen door de snelle toename van groene energie, en het salderen staat politiek op de helling. Wat kan een thuisbatterij voor je betekenen? En is een grotere batterij ook beter? In deze kennisblog gaan we de diepte in!

 Gastauteur: Bouke van der Weerdt*

 Een doorsnee huishouden in Nederland verbruikt per jaar gemiddeld zo’n 3500 kilowattuur (kWh) aan elektrische energie, aangenomen dat de bewoners nog op gas koken en verwarmen, en geen elektrische auto voor de deur hebben staan. Heb je geen dakkapel, dan past op zo’n zelfde doorsnee huis een zonne-installatie van tussen de 10 en de 12 panelen.

Gedurende een jaar wekken die panelen ongeveer net zo veel elektriciteit op als we verbruiken. Netto staat er dan bij de jaarafrekening praktisch nul op de teller en hebben we al onze energie zelf opgewekt. Lijkt mooi, nietwaar? Maar wist je dat u slechts 30% van die energie ook daadwerkelijk zelf had gebruikt? De overige 70% hebben we gesaldeerd (teruggeleverd aan het net).

 Overheid stimuleert eigenverbruik

Dat we vanaf 2023 steeds minder mogen salderen betekent dat we steeds minder betaald krijgen voor de energie die we aan het net leveren, terwijl je wel dezelfde prijs betaalt als je energie verbruikt. Op die manier wil de overheid ons stimuleren om de eigen opgewekte energie ook steeds meer zelf te gaan verbruiken. Eigenverbruik noemen we dat, en thuisbatterijen gaan ons helpen om dat te verbeteren.

Thuisbatterijen kunnen heel goed energie van de dag opslaan voor de avond en nacht erna en de energiemanagers, die er bij horen, gaan ons helpen om slimmer om te gaan met de zelf opgewekte energie. Het zou zomaar een nieuwe eco-hobby kunnen worden: tot hoe ver kan jij je eigenverbruik opstuwen met een thuisbatterij? Bovendien zal een hoger aandeel eigenverbruik het net ontlasten, hebben we minder kolen- en gascentrales nodig en kunnen we samen de energietransitie versnellen.

 Energiemismatch

Even een stapje terug. Overdag, als de zon het hardst schijnt, verbruiken we in ons huis meestal niet zo veel energie. Alle stroom die we niet zelf verbruiken leveren we aan het net. ’s Avonds en ’s ochtends is het vaak precies andersom, als we koffie en thee zetten, de TV aanzetten en gaan koken. Op die momenten moeten we juist energie betrekken van het net.

Dat we met de jaarafrekening 0 op de teller hadden staan was dus slechts een gemiddelde over het hele jaar. 70% van de energie die we gebruiken komt helemaal niet van onze zonnepanelen, maar heel waarschijnlijk van een energiecentrale ergens in het land. Dit noemen we de energiemismatch.

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft eerder aangegeven dat we nog tot 2023 gebruik mogen maken van de salderingsregeling. Salderen betekent eigenlijk dat we voor iedere kWh die we overdag aan het net leveren, net zo veel geld krijgen als we moeten betalen voor de kWh die we ’s avonds verbruiken.

Fijn voor de portemonnee natuurlijk, maar voor de netbeheerder en de energieleverancier worden die opwek- en verbruikspieken steeds problematischer. Ook ecologisch gezien is het niet zo best, aangezien we voor ons verbruik in de ochtend en avond vaak centrales moeten inschakelen die fossiele brandstoffen gebruiken.

 Thuisbatterij vangt mismatch op

Begin 2021 heeft Huawei de LUNA2000 thuisbatterij in de Benelux geïntroduceerd. Een flexibel modulair batterijsysteem waarvan de capaciteit stapsgewijs kan worden uitgebreid van 5kWh tot 30kWh. Eigenaren kunnen na verloop van tijd modules toevoegen, als het energieverbruik toeneemt door bijvoorbeeld een warmtepomp of een inductiekookplaat. Eventuele verschillen in ouderdom van de individuele modules worden door het intelligente batterijsysteem automatisch vereffend.

Maar hoe weet je nou of je batterij groot genoeg is? En is een grotere batterij beter? Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten wat een batterij wel en niet gaat doen. Een thuisbatterij zal in eerste instantie de mismatch binnen één of een paar dagen opvangen. Overdag laadt de batterij op, en in de avond en nacht verbruiken we de energie uit de batterij. Naarmate de batterij groter wordt, kan je dat uitrekken over één of twee bewolkte dagen, maar daarna is de batterij toch echt leeg en moet je energie kopen van je leverancier totdat de volgende dag de zon weer gaat schijnen.

 blank

Naast de energiemismatch binnen het dagelijks verbruiksprofiel is er ook een seizoensgebonden mismatch. In de winter wekken de zonnepanelen natuurlijk veel minder energie op dan in de zomer, terwijl ons energieverbruik in de winter juist veel hoger is. Als je die mismatch zou willen compenseren, dan heb je honderden kilowattuur aan batterijen nodig en dat is economisch niet haalbaar. Bovendien zit vrijwel niemand te wachten op een zeecontainer met batterijen in de tuin.

We moeten dus vooral kijken naar de mismatch tussen dag en nacht, in de maanden vanaf maart tot en met september. Binnen dat kader is een bescheiden batterij al heel effectief. De blauwe lijn in de figuur hieronder is het huishouden dat we eerder beschreven. Zonder batterij is het eigenverbruik van dit standaard gezin nèt 28%. Als we in diezelfde installatie een batterij introduceren van een heel bescheiden 5kWh, dan verdubbelt dat aandeel ruimschoots tot maar liefst 63%.

Plaatsen we een tweede batterijmodule dan komen we zelfs uit op 70% eigenverbruik. Een derde module krikt het percentage op naar 73%, en laat daarmee zien dat batterijen met meer dan 10kWh capaciteit eigenlijk niet veel meer bijdragen aan het eigenverbruik. Groter is dus niet altijd beter, en dat ligt aan de seizoensgebonden mismatch die we niet kunnen overbruggen.

blank

 

Veranderen gedrag

Maar dit is slechts het begin. Het rekenmodel dat we hebben gebruikt om bovenstaande grafiek te tekenen gaat ervan uit dat we met onze batterij niets veranderen aan de manier waarop we energie gebruiken. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat we nog steeds ’s nachts de vaatwasser laten draaien terwijl we dat misschien beter overdag kunnen doen, als de zon schijnt en we energie in overvloed hebben.

Ook als we een warmtepomp gaan gebruiken, maakt het veel verschil of we die overdag laten draaien of alleen ’s avonds. Eigenverbruik betekent namelijk dat we de energie gebruiken op de momenten dat die beschikbaar is, en dat heeft dus alles te maken met ons consumptiegedrag.

Een batterij maakt het in dat opzicht wèl veel makkelijker om daar flexibel in te zijn, omdat we een gedeelte van de energie verschuiven van de dag naar de nacht.

Tenslotte is er ook een bonus voor comfort. De hybride omvormers van Huawei kunnen, als ze zijn aangesloten op een LUNA batterijsysteem, namelijk ook zonder netaansluiting werken. Mocht er dan ooit een stroomstoring zijn, dan kan je een gedeelte van het huis toch nog van energie voorzien, waardoor je koelkast en vriezer kunnen blijven werken en je een boek kan lezen op de bank.

 *Bouke van der Weerdt is Solutions Manager bij Huawei.

 blank

 

De LUNA2000 thuisbatterij van Huawei

 

 

 

 

 

 

 

Op Huis & Energie ontdek je hoe je je huis verduurzaamt

Een eigen huis is een mooi bezit, tegelijk geeft het je veel verantwoordelijkheden. Er komt heel wat bij kijken te ontdekken hoe je je woning toekomstbestendig maakt. Want zijn er ook mooie zonnepanelen? En hoeveel geluid maakt zo’n warmtepomp nu eigenlijk? Dit najaar kun je op consumentenbeurs Huis & Energie alle oplossingen zelf vergelijken.

Huis & Energie vindt plaats van vrijdag 12 tot en met zondag 14 november 2021 in de Expo Haarlemmermeer. Volgens beursdirecteur Henriette Vrisekoop voorziet de beurs in een grote behoefte. “Momenteel moeten mensen rondneuzen op websites, bij de gemeente en bij adviseurs. Het is ook fijn als je eens ergens kunt rondlopen en producten in het echt kunt bekijken en uitproberen.”

Presentatie stichting WNR

Tijdens de drie beursdagen is er een uitgebreid lezingenprogramma. Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren (WNR) geeft op vrijdagmiddag van 15:20 tot 15:40 de presentatie ‘Grip op verduurzaming van de VvE’. Wat het verduurzamen van appartementen betekent voor de VvE, de Vereniging van Eigenaars, staat er in centraal. 

Ben je op de beurs en woon je in een VvE-appartement? Kom langs! Locatie: Seminarplein 2.

Duurzaam Droomhuis met Milieu Centraal

Op Huis & Energie kan je rondkijken in het Duurzaam Droomhuis: een écht huis van ruim 300 vierkante meter, waar duurzame producten te zien, horen, voelen en beleven zijn. Henriette: “Het Duurzaam Droomhuis hebben we met onze hoofdpartner Milieu Centraal ontwikkeld. Het staat vol duurzame producten zoals zonneboilers, inductiekookplaten en isolatie, en voor de deur een elektrische auto. In het huis en op het adviesplein zitten adviseurs van Milieu Centraal klaar om alles te demonstreren en uit te leggen.” Je vindt het online Duurzaam Droomhuis op www.huisenenergie.nl

beurs Huis&Energie

Stille warmtepompen, ze bestaan

Het Duurzaam Droomhuis geeft veel antwoorden. Men heeft het altijd over het lawaai van warmtepompen, hier kun je ze daadwerkelijk horen. Er is zelfs een pomp die even stil is als een vliegende uil! Het Duurzaam Droomhuis staat vol producten die net zo prettig in het gebruik zijn als hun ‘ouderwetse’ tegenhanger, maar tegelijkertijd een hoop geld besparen. Want verduurzamen is niet alleen goed voor de wereld, maar ook voor je portemonnee.

100+ exposanten op Huis & Energie

Rondom het Duurzaam Droomhuis staan meer dan 100 exposanten die bijzondere innovaties naar de beurs brengen, maar ook vertegenwoordigers van lokale gemeenten en het Duurzaam Bouwloket. Zij kunnen je precies vertellen welke initiatieven en regelingen er in jouw woonplaats beschikbaar zijn. Je kunt lokale installateurs ontmoeten, maar ook ontdekken hoe je zelf aan de slag kunt. Dat kan soms echt lonen! Zo kost het laten plaatsen van vloerisolatie zo’n acht jaar om terug te verdienen; doe je het echter zelf, dan is dat maar een jaar of anderhalf!

Tekeningen, rekeningen en foto’s mee

Heb je plannen je woning of appartement te verduurzamen? Handig als je bouwtekeningen, energierekeningen en foto’s meeneemt naar de beurs. Zo kunnen de exposanten en adviseurs meedenken en adviseren. Het mooie is dat je direct te horen krijgt wat de opbrengst van zonnepanelen kan worden, wat je moet isoleren voor je een warmtepomp kunt installeren en ga zo maar door. Zo verlaat je uiteindelijk de beurs met een heleboel ideeën en oplossingen om je huis duurzamer te maken.

Met korting naar Huis & Energie

Wanneer:
Vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 november 2021 van 10:00 tot 18:00 (op zondag tot 17:00)
Waar:
Expo Haarlemmermeer
Prijs:
20 euro.

Wij mogen je 2 kortingscodes aanbieden:

 • 21HEWNR: 2,50 euro korting op een kaartje
 • 2021RELATIE: een kaartje gratis bij aanschaf van een of meer kaartjes

Website:
www.huisenenergie.nl

Grip op verduurzaming VvE: webinar 2 en 3 november

Het verduurzamen van appartementen, wat betekent dat voor een Vereniging van Eigenaars? Het gaat over de kwaliteit en de uitstraling van de woningen, maar ook over het belang van een goede relatie met je buren. Stichting WNR vertelt je er meer over in het webinar op 2 en 3 november. In een uur praten we je bij over de uitdagingen voor jouw VvE als je wilt verduurzamen.

De verantwoordelijkheid van een bestuur van een Vereniging van Eigenaars is aanzienlijk. Een VvE heeft een belangrijke rol bij het in stand houden van het appartementencomplex, technisch, organisatorisch en financieel. De energietransitie maakt het er voor de VvE niet eenvoudiger op. Je moet immers rekening houden met toekomstige ontwikkelingen die nog niet volledig te overzien zijn.

Tijdens het webinar komt aan de orde:

 • De opgave van de energietransitie voor de VvE
 • Hoe organiseer je als vereniging grote en complexe aanpakken
 • Voldoen aan nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
 • Praktische voorbeelden van energieneutraal verduurzaamde VvE’s
 • Vragenronde

Sprekers zijn Egbert de Jong (voorzitter) en Walter van Steenis (directeur) van stichting WNR.

Wie, wat, waar en wanneer?

Het webinar wordt gegeven op 2 november van 16:00 tot 17:00 uur en op 3 november van 19:00 tot 20:00 uur.

Doe je met andere bewoners of betrokkenen mee? Laat iedereen zich individueel aanmelden. Op de dag van het webinar ontvangt iedereen die zich vooraf heeft aangemeld rond 12 uur de mail met een link naar de Zoom-meeting (houd de spambox in de gaten).

Iedereen kan gratis meedoen.

Aanmelden voor 2 november kan hier.

Aanmelden voor 3 november kan hier.

Waarom meedoen?

Stichting WNR organiseert dit webinar voor VvE-besturen die werk maken van hun uitdagingen. Na deze online bijeenkomst heb je beter in beeld wat de uitdagingen zijn voor jouw VvE als je wilt verduurzamen. Als VvE-bestuur doe je niet alleen belangrijke kennis op. Je kunt er ook je positie mee versterken en daarmee de besluitvaardigheid van de VvE in zijn geheel. Zeker een aanrader!

Wie is stichting WNR?

WNR (Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren) verhoogt de renovatiesnelheid, verlaagt de kosten en past innovatieve en geaccepteerde renovatieoplossingen toe. WNR stimuleert de samenwerking van mkb bouwteams en ondersteunt de kennisontwikkeling en kwaliteit van de deelnemers. De bewoner (en vereniging van eigenaren) betaalt niets extra voor de duurzame renovatie als het huishoudboekje op orde is en krijgt een moderne woning of appartement zonder aardgas met blijvend lage woonlasten. Dankzij voorspelbaar energieverbruik dat WNR 30 jaar garandeert.

Graag tot ziens op 2 of 3 november 2021!

Gloeilampen en halogeen uit – LED aan

Nieuw energielabel voor lampen 

Per 1 september is het energielabel van lampen vernieuwd. Net als bij veel apparaten heeft de consument nu weer echt iets te kiezen qua zuinige verlichting in huis. Oude verlichtingslabels verdwijnen tot maart 2023 geleidelijk uit de winkelschappen. 

“Nieuwe labels en oude labels liggen dus nog een poos naast elkaar, maar welke verpakking ook om de lampen zit, kies altijd voor een LED-lamp met het beste label. Zuinige ledlampen krijgen nu bijvoorbeeld label C of D, waar ze het oude label A++ kregen. Zo worden producenten geprikkeld om nog zuinigere ledlampen te ontwikkelen.”

“Dit is een goed moment om halogeenverlichting te vervangen door zuinige LED. Kijk goed of je de juiste fitting hebt en let ook op het energieverbruik per 1000 uur. Die informatie vind je ook op het label” adviseert energie-expert Pim Nusselder van Milieu Centraal.

Led goedkoper

“Hier en daar branden ook nog oude energieslurpende gloeilampen. Die geven prima licht, maar toch is het beter om ze helemaal te vervangen. Want een LED-lamp is niet duurder dan andere lampen en gaat veel langer mee én is veel zuiniger.” Ter vergelijking: LED heeft maar 10 procent nodig van de elektriciteit die een gloeipeertje verbruikt, voor dezelfde hoeveelheid licht. Halogeen is in aanschaf en gebruik duurder en gaat minder lang mee dan LED. Spaarlampen komen qua zuinigheid in de buurt, maar bevatten kwik. 

Vroeger gaven LED-lampen een fel blauwig licht; nu zijn ze er in verschillende lichtkleuren (aangegeven in Kelvin). 
“LED is uiteindelijk dus goedkoper dan je denkt; tel daarbij de milieuwinst op en vervangen is een no-brainer”, aldus Nusselder. 
Oude gloeilampen en halogeenlampen mogen bij het restafval, niet in de glasbak. Spaarlampen moeten vanwege het kwik bij het chemisch afval.  

Zonder plusjes

Hoe ziet de consument het verschil in de labels? Het nieuwe label loopt van A naar G én bevat een QR-code, terwijl het oude label van A++ naar E loopt. Dus net als bij veel apparaten zie je aan de plusjes dat het gaat om een oud label. Een LED-lamp met warmwit licht en het oude label A+ en A++ komt ongeveer overeen met het nieuwe label E, D of C. Via de bijbehorende QR-code kun je meer technische informatie vinden. Wil je weten of de lamp gedimd kan worden, dan vind je dat elders op de verpakking, of vraag het even in de winkel. Veel meer tips over lampen kiezen vind je hier: Energiezuinige lampen op een rij | Milieu Centraal 

Onderscheid

Voorlopig is dit de laatste labelvernieuwing, die in de hele EU wordt doorgevoerd. In maart is het energielabel al vervangen van koelkasten, vriezers, vaatwassers, wasmachines, televisies en andere beeldschermen. De meeste van deze apparaten stonden binnen hun klasse al op de hoogste trede, zodat er voor de consument geen onderscheid meer was. Bij andere soorten huishoudelijke apparatuur is het energielabel nu nog niet aan vervanging toe, omdat er binnen die groepen nog voldoende verschil te zien is.  

Over Milieucentraal

Milieu Centraal is het kenniscentrum voor duurzaam leven, en geeft consumenten praktische tips en adviezen voor iedere duurzame stap: van afval scheiden tot zonnepanelen kopen. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal bereikt via haar websites en sociale media dagelijks 20.000 tot 30.000 consumenten. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media.