Bel WoontLekker

Mail:

info@woontlekker.nl

You are currently browsing post written by

Woontlekker

Gloeilampen en halogeen uit – LED aan

Nieuw energielabel voor lampen 

Per 1 september is het energielabel van lampen vernieuwd. Net als bij veel apparaten heeft de consument nu weer echt iets te kiezen qua zuinige verlichting in huis. Oude verlichtingslabels verdwijnen tot maart 2023 geleidelijk uit de winkelschappen. 

“Nieuwe labels en oude labels liggen dus nog een poos naast elkaar, maar welke verpakking ook om de lampen zit, kies altijd voor een LED-lamp met het beste label. Zuinige ledlampen krijgen nu bijvoorbeeld label C of D, waar ze het oude label A++ kregen. Zo worden producenten geprikkeld om nog zuinigere ledlampen te ontwikkelen.”

“Dit is een goed moment om halogeenverlichting te vervangen door zuinige LED. Kijk goed of je de juiste fitting hebt en let ook op het energieverbruik per 1000 uur. Die informatie vind je ook op het label” adviseert energie-expert Pim Nusselder van Milieu Centraal.

Led goedkoper

“Hier en daar branden ook nog oude energieslurpende gloeilampen. Die geven prima licht, maar toch is het beter om ze helemaal te vervangen. Want een LED-lamp is niet duurder dan andere lampen en gaat veel langer mee én is veel zuiniger.” Ter vergelijking: LED heeft maar 10 procent nodig van de elektriciteit die een gloeipeertje verbruikt, voor dezelfde hoeveelheid licht. Halogeen is in aanschaf en gebruik duurder en gaat minder lang mee dan LED. Spaarlampen komen qua zuinigheid in de buurt, maar bevatten kwik. 

Vroeger gaven LED-lampen een fel blauwig licht; nu zijn ze er in verschillende lichtkleuren (aangegeven in Kelvin). 
“LED is uiteindelijk dus goedkoper dan je denkt; tel daarbij de milieuwinst op en vervangen is een no-brainer”, aldus Nusselder. 
Oude gloeilampen en halogeenlampen mogen bij het restafval, niet in de glasbak. Spaarlampen moeten vanwege het kwik bij het chemisch afval.  

Zonder plusjes

Hoe ziet de consument het verschil in de labels? Het nieuwe label loopt van A naar G én bevat een QR-code, terwijl het oude label van A++ naar E loopt. Dus net als bij veel apparaten zie je aan de plusjes dat het gaat om een oud label. Een LED-lamp met warmwit licht en het oude label A+ en A++ komt ongeveer overeen met het nieuwe label E, D of C. Via de bijbehorende QR-code kun je meer technische informatie vinden. Wil je weten of de lamp gedimd kan worden, dan vind je dat elders op de verpakking, of vraag het even in de winkel. Veel meer tips over lampen kiezen vind je hier: Energiezuinige lampen op een rij | Milieu Centraal 

Onderscheid

Voorlopig is dit de laatste labelvernieuwing, die in de hele EU wordt doorgevoerd. In maart is het energielabel al vervangen van koelkasten, vriezers, vaatwassers, wasmachines, televisies en andere beeldschermen. De meeste van deze apparaten stonden binnen hun klasse al op de hoogste trede, zodat er voor de consument geen onderscheid meer was. Bij andere soorten huishoudelijke apparatuur is het energielabel nu nog niet aan vervanging toe, omdat er binnen die groepen nog voldoende verschil te zien is.  

Over Milieucentraal

Milieu Centraal is het kenniscentrum voor duurzaam leven, en geeft consumenten praktische tips en adviezen voor iedere duurzame stap: van afval scheiden tot zonnepanelen kopen. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal bereikt via haar websites en sociale media dagelijks 20.000 tot 30.000 consumenten. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media.

Hulp bij verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Ben je eigenaar of gebruiker van bijvoorbeeld een dorpshuis, sporthal, buurtzorgcentrum of van een school? Dan wil je misschien graag verduurzamen, maar je hebt de tijd of de kennis niet in huis om ermee aan de slag te gaan. Je bent zeker niet de enige! Speciaal voor deze groep is er nu een ontzorgingsprogramma opgezet speciaal voor klein maatschappelijk vastgoed. Hiermee kun je mooie stappen zetten, zonder al te veel kosten. De Rijksoverheid, provincies en het BNG Duurzaamheidsfonds helpen je graag op weg: van eerste stap naar duurzaam eindresultaat. 

We gaan in gesprek over dit ontzorgingsprogramma met Kirsten van Muijden, Thomas van Houten en Pieter van der Berg. Kirsten van Muijden en Thomas van Houten werken allebei als adviseur Duurzaam Bouwen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en ze zijn betrokken bij het ontzorgingsprogramma. Kirsten is onder meer secretaris van het ontzorgingsprogramma en heeft veel met de provincies te maken die het programma nu echt gaan uitvoeren. En Thomas is onder meer betrokken bij de financieringsvraagstukken waar je bij verduurzaming mee te maken kan krijgen. Pieter van der Berg is fondsmanager van het BNG Duurzaamheidsfonds.

Waarom dit ontzorgingsprogramma?

Kirsten vertelt: ‘Vanuit de wens om de verduurzaming van Nederland te versnellen, is gekeken naar welke vastgoedeigenaren hierbij het hardst ondersteuning nodig hebben. Dat blijken de eigenaren van het klein maatschappelijk vastgoed te zijn. Hier ontbreekt vaak de kennis en de tijd om echt stappen te zetten. Iedereen binnen de organisatie is nodig om de zaak te runnen, dan kan er niet zomaar iemand vrijgespeeld worden om van alles uit te zoeken. Daarom is er nu in iedere provincie globaal een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar, waarmee eigenaren van klein maatschappelijk vastgoed geholpen kunnen worden.’

Thomas vult aan: ‘Het gaat om begeleiding bij het maken van plannen, niet om de daadwerkelijke uitvoering. Denk aan het maken van een energiescan of een compleet verduurzamingsadvies. Het klinkt als een open deur, maar in kaart brengen wat je hebt is een goede eerste stap. Meten is weten: wat voor gebouw heb je, hoe zit het met energieverbruik, wat is er al duurzaam en wat kan beter? Dat geeft je grip, van daaruit kan je dan weer kijken naar de volgende stap. Je hebt niet morgen nul op de meter, dat hoeft ook niet. Het ijkpunt ligt in 2050! Je kan dus ook naar natuurlijke momenten kijken: is je pand pas over vijf jaar aan onderhoud toe? Dan is dat een goed moment om de plannen uit te voeren. Maar met de inventarisatie kan je nu al beginnen. ‘

Van plannen naar uitvoeren

Kirsten maakt duidelijk dat je als deelnemer aan het ontzorgingsprogramma stapsgewijs meedoet, je kunt steeds bekijken of je ook de volgende stap wilt zetten. Iedere provincie heeft een eigen aanpak, maar over het algemeen bestaat het ontzorgingsprogramma uit drie delen. De eerste stap is inventariseren, niet alleen van het vastgoed, maar ook van de bereidheid binnen de organisatie om mee te doen. De tweede is het meerjaren onderhoudsprogramma bekijken en de verduurzaming daarin een plek geven en de laatste stap is de verduurzaming concreet maken en er een uitvoerende partij bij zoeken. Bij iedere stap hoort specifieke ondersteuning. Eerst krijg je als vastgoedeigenaar te maken met een duurzaamheidscoach. Later is daar een projectfacilitator, die kan zorgen voor de technische begeleiding, voor het beschrijven van de business case etc. Wij bieden vanuit RVO ondersteuning aan de adviseurs van de afzonderlijke provincies door kennisuitwisseling te faciliteren.’

Het financieren van de verduurzaming

Wanneer je uiteindelijk weet wat zinvol is om aan verduurzaming te gaan doen, moet er nog geld gevonden worden. Thomas: ‘Wij hebben kennissessies georganiseerd met banken en marktpartijen, om scherp te krijgen waar de lastige kanten bij de financiering van verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed zitten. Voor sommige sectoren is het moeilijker dan voor andere om de financiering rond te krijgen. Die hobbels willen we zoveel mogelijk wegnemen. Dan helpt het ook om te kijken naar waar het wel werkt. In de sportsector is er bijvoorbeeld een Waarborgfonds. Dat helpt enorm, dus dat is een voorbeeld voor andere sectoren.’

Pieter van der Berg van het BNG Duurzaamheidsfonds vult aan: ‘Financieren in de maatschappelijk vastgoedsector is inderdaad best ingewikkeld, voor grote en kleine banken. De investering is soms moeilijk te financieren door de omvang, de achterliggende financiële resultaten of ontbrekende zekerheden. En hoe maak je in cijfers duidelijk dat de verduurzaming van je pand ook bijdraagt aan jouw dienst of product? Dan helpt, zoals Thomas ook zegt, een waarborgfonds of een garantstelling door de gemeente.’

Financiële wegwijzer 

Alle informatie uit de kennissessies is nu door RVO gebundeld en voor iedereen beschikbaar. Thomas: ‘Als hulpmiddel ontwikkelen we nu een financiële wegwijzer, speciaal voor de verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed. Uiteraard zit daarin ook een verwijzing naar het BNG Duurzaamheidsfonds. Voor kleinere leenbedragen, en dan hebben we het over de bedragen minder dat een miljoen euro, komt het BNG Duurzaamheidsfonds al snel in beeld. Voor grote banken geldt vaak: hoe kleiner, hoe ingewikkelder.’

Pieter licht toe: ‘Eigenaren kunnen bij ons op relatief eenvoudige wijze een lening aanvragen voor hun verduurzaming. Wij financieren het project voor maximaal 80%, de overige 20% moet de initiatiefnemer zelf inbrengen. Dat kan eigen geld zijn, maar het kan ook heel goed een subsidie zijn.’ Thomas: ‘De adviseur van het ontzorgingsprogramma kan hierbij ook helpen. Er zijn allerlei creatieve financieringsvormen en -bronnen te bedenken, maar je moet wel weten hoe je die goed inzet. Wij zorgen er vanuit RVO voor dat de adviseurs in alle provincies hierover ook goede informatie krijgen.’

Drie tips

De tip van Thomas: ‘Kijk als eigenaar van klein maatschappelijk vastgoed ook eens naar de optie van EnergiePrestatieContracten (EPC). Dit is bijvoorbeeld ook geschikt wanneer je een warmtepomp wilt inkopen’.

De tip van Kirsten: ‘Betrek de mensen in je organisatie breed en vooral op tijd bij de verduurzamingsplannen.’

De tip van Pieter: ‘Kijk alvast op de website van BNG Duurzaamheidsfonds voor voorbeelden van andere maatschappelijke organisaties. Zoals Stichting Pierson Zorg in Schiedam, de Westlandse scholengemeenschap WSKO  of Stichting Natuurhus Almelo.

Bent je geïnteresseerd in het ontzorgingsprogramma en wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact op met je provincie. Direct een financiering aanvragen kan via de website van BNG Duurzaamheidsfonds

Meer informatie is te vinden op de website van RVO.

Grip op verduurzaming VvE: webinar 8 juni

In de toekomst gaan alle huizen van het gas af. Eind 2021 moeten alle gemeenten het tijdspad hiervan inzichtelijk maken. Maar wat betekent dit nu voor jou als bewoner van een Vereniging van Eigenaren. Hoe realiseer je dat voor een flat met 50 woningen, en dus 50 eigenaren met allemaal een idee en (sterke) wil? Stichting WNR vertelt je meer over de complexe besluitvorming in een webinar op 8 juni. In 1,5 uur word je bijgepraat over de uitdagingen die je kunt ervaren als je jouw VvE wilt verduurzamen. 

De verantwoordelijkheid van een bestuur van een Vereniging van Eigenaars is erg groot. Een VvE heeft een belangrijke rol bij het in stand houden van het appartementencomplex, technisch, organisatorisch en financieel. Daar is nu ook de energietransitie bijgekomen… Dit maakt het voor de VvE nog ingewikkelder. Je moet immers rekening houden met toekomstige ontwikkelingen die nog niet volledig te overzien zijn.

Het huishoudboekje van de VvE laat de gezondheid van de VvE zien. Het is een belangrijk fundament voor het langjarig in stand houden van het appartementencomplex. Bovendien: het behoud van je woning als onderdeel van een appartementencomplex heeft veel invloed op je woonplezier. Nog los van de waardeontwikkeling van het vastgoed, je woning, je eigen vermogen. Het is dus ontzettend belangrijk om hier op een serieuze manier mee om te gaan!

Tijdens het webinar komt aan de orde:

  • De opgave van de energietransitie voor de VvE
  • Hoe organiseer je als vereniging grote en complexe aanpakken
  • Voldoen aan nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
  • Praktische voorbeelden van energieneutraal verduurzaamde VvE’s
  • Vragenronde

Sprekers zijn direct betrokkenen bij stichting WNR: Clarence Rose, Carl-peter Goossen, Egbert de Jong (voorzitter) en Walter van Steenis (directeur). De bijeenkomst is deels interactief, stel dus gerust alle vragen die je hebt!

Wie, wat, waar en wanneer?

Het webinar wordt gegeven op 8 juni 2021 van 19:30 tot ca 21:00 uur.

Doe je met andere bewoners of betrokkenen mee? Laat iedereen zich individueel aanmelden.

Op de dag van het webinar ontvangt iedereen die zich vooraf heeft aangemeld rond 12 uur de mail met een link naar de Zoom-meeting (houd de spambox in de gaten). 

Iedereen kan gratis meedoen. Aanmelden kan hier.

Waarom meedoen?

Stichting WNR organiseert dit webinar voor VvE-besturen die werk maken van hun uitdagingen. Na deze online bijeenkomst heb je beter in beeld wat de uitdagingen zijn voor jouw VvE als je wilt verduurzamen. Als VvE-bestuur doe je niet alleen belangrijke kennis op. Je kunt er ook je positie mee versterken en daarmee de besluitvaardigheid van de VvE in zijn geheel. Zeker een aanrader!

Wie is stichting WNR?

WNR (Stichting WoonlastenNeutraal Renoveren) verhoogt de renovatiesnelheid, verlaagt de kosten en past innovatieve en geaccepteerde renovatieoplossingen toe. WNR stimuleert de samenwerking van mkb bouwteams en ondersteunt de kennisontwikkeling en kwaliteit van de deelnemers. De bewoner (en vereniging van eigenaren) betaalt niets extra voor de duurzame renovatie als het huishoudboekje op orde is en krijgt een moderne woning of appartement zonder aardgas met blijvend lage woonlasten. Dankzij voorspelbaar energieverbruik dat WNR 30 jaar garandeert.

Graag tot ziens op 8 juni 2021!

Blog Woontlekker overgedragen aan stichting WNR

Recent is het blogplatform Woontlekker overgedragen aan stichting WoonlastenNeutraal Renoveren (WNR). De stichting zet het consumentenblog over energiezuinig wonen voort en gaat het verder uitbouwen. Woontlekker startte in 2015, initiatiefnemer is Saskia de Jong, marketeer en media-expert met een focus op de technische markt en interesse in verduurzaming. Half oktober werd de overdracht symbolisch bekrachtigd. WNR stelde Saskia enkele vragen over de ontwikkeling en achtergrond van Woontlekker.

(meer…)