Bel WoontLekker

Mail:

info@woontlekker.nl

Nul-op-de-meter woning nieuwe standaard

nul-op-de-meter woning

24 januari 2017

Home » Blogs Woontlekker » Nul-op-de-meter woning nieuwe standaard

Het is nu begin 2017. Nog 3 jaar te gaan en dan is het 2020. Voor de bouwsector en voor het klimaat wordt dat een belangrijk jaar, een keerpunt misschien. Vanaf dan worden alle nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal opgeleverd, in heel Europa trouwens. Ben jij aan het bouwen, ga je bouwen, of koop je binnenkort een nieuwbouwhuis? Zorg dan dat je een nul-op-de-meter woning koopt of kan creëren. Architect Egbert de Jong: “Je bouwt een tweedehands huis als het niet aan de eisen van 2020 voldoet. Die achterstand haal je niet makkelijk in.”

Als je voor 2020 nog bouw- of verhuisplannen hebt, doe het dan direct goed, adviseert Egbert de Jong van JongZeeuw architecten & adviseurs uit Herwijnen (bij glasstad Leerdam). Moet je huis nog gebouwd worden, dan ben je een jaar verder voordat je er in kan. En met twee jaar is het ineens 2020. “Als je nu geen rekening houdt met de dan geldende regels, dan loop je gelijk achter. Terwijl je er blij mee wil zijn en alleen op regulier onderhoud rekent.”

Nul-op-de-meter woning klaar voor de toekomst

Nu al een huis hebben dat klaar is voor de energiezuinige toekomst, betekent extra maatregelen treffen bovenop de huidige bouwkundige eisen. Er zijn al goede voorbeelden van woningen die helemaal of bijna energieneutraal zijn, maar nog mondjesmaat, stelt Egbert.
Een voorbeeld zijn de nul-op-de-meter woningen, zogenaamde NOM-woningen. Nul op de meter betekent neutraal energieverbruik. Sommige hebben zelfs geen gasaansluiting meer en zijn helemaal elektrisch. Best slim dus, want ze zijn in één keer klaar voor de toekomst.

Neem nu al bij nieuwbouw extra maatregelen.Dan houdt je huis zijn waarde, want de bouwnorm is in 2020 bijna energieneutraal.

Elektrisch wonen zonder gasaansluiting

Egbert snijdt het onderwerp energiezuinige maatregelen regelmatig aan als hij in gesprek is met bewoners, als het om nieuwbouw gaat, maar ook bij renovatie. “Er is nog niet zoveel interesse om energiezuinig of zelfs energieneutraal te wonen. Mensen realiseren zich niet dat een nieuwbouwwoning niet zonder meer toekomstbestendig is. Het interesseert hen ook vaak niet, dat komt omdat ze er te weinig van weten. Zeer energiezuinige woningen hebben meerwaarde en zijn de toekomst, maar de locatie vinden mensen veel belangrijker.
Soms hebben mensen pas door dat er geen gasaansluiting meer is, als ze de keuken uitzoeken! Op dat moment realiseren ze zich pas dat ze helemaal elektrisch gaan wonen.”

Loop niet bij voorbaat achter

“Als wij een huis ontwerpen promoten wij al dat dit de kans is een huis te bouwen waarin je heel lang kunt blijven wonen”, vertelt Egbert. “Bouw geen tweedehands huis, zeg ik dan, maar dat wordt meestal niet direct gesnapt. Het is veel slimmer geld te stoppen in eenmalige maatregelen, dan in een keuken die je iedere 15 jaar wilt vernieuwen. De meerkosten van extra maatregelen betekenen absoluut meerwaarde, maar vaak denken mensen: ‘dat zien we later wel, of, dat zoekt de volgende bewoner maar uit’.”

Waarom zou je jezelf nu te kort doen en bij voorbaat achterlopen, vraagt Egbert zich af? Wil je later alsnog extra energiezuinige maatregelen nemen dan zijn dat dure projecten. Je betaalt immers niet alleen het materiaal, maar ook de arbeid en eventueel extra kosten voor slopen of vervangen. Om je huis op niveau te krijgen kost het je dan zo een 30 tot 40.000 euro, rekent hij me voor. Terwijl die extra energiezuinige maatregelen veel minder kosten als je ze direct meeneemt bij nieuwbouw. Bovendien zal de concurrentie met huizen die wel klaar zijn voor de toekomst, na 2020 steeds groter worden. Verstandig dus om goed op te letten of een het beoogde huis een nul-op-de-meter woning is of kan worden.

dijkwoning Herwijnen bijna energieneutraal gebouwd

Toch bijna energieneutraal gebouwd

Als voorbeeld noemt Egbert de bouw van een nieuwe dijkwoning in Herwijnen. De wens van een echtpaar om bijna energieneutraal te bouwen vonden ze aanvankelijk te duur. Alle voorgestelde maatregelen zijn geskipt. Uiteindelijk kwam er toch meer ruimte in het budget.

Gelukkig zagen zij tijdig in dat het verstandig was geen tweedehands huis te bouwen en zijn die maatregelen toch uitgevoerd. Dat zijn een warmtepomp, hoogwaardige spouwmuurisolatie met een harde isolatieplaat, mechanische ventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen. Nu is het bijna een nul-op-de-meter woning.

Tips van de expert

  • Informeer je bij nieuwbouw goed hoe je huis in elkaar zit.
  • Een huis wordt op dit moment gebouwd volgens de minimale eisen van het Bouwbesluit en de huidige wetgeving. Dit is na 2020 niet meer voldoende, want er komt een verdubbeling van de eisen. Houd daar rekening mee en doe jezelf niet te kort.
  • Realiseer je dat het anders wordt. En wat dat dan gaat opleveren. Ga niet uit van wat je snel terugverdient, maar van hoe je je bezit op peil en op waarde houdt.
Egbert de Jong over nul-op-de-meter

Egbert de Jong: “Waarom zou je jezelf nu te kort doen en bij voorbaat achterlopen? Wil je later alsnog extra energiezuinige maatregelen nemen dan zijn dat dure projecten.”

BENG wordt de bouwnorm

Wat de eisen vanaf 2020 inhouden? Vanaf dat jaar wordt alle nieuwbouw in Europa bijna energieneutraal gebouwd. Die afspraak vloeit voort uit het energieakkoord voor duurzame groei en uit een Europese richtlijn. Dit komt erg in de buurt van een nul-op-de-meter woning.
‘Bijna energieneutraal’ wordt in ons land afgekort tot BENG. BENG stelt eisen aan energiebesparing, aangevuld met hernieuwbare energie om het energiegebruik door fossiele brandstoffen verder terug te dringen. Die optelsom betekent dat de energievraag van een woning net niet helemaal nul hoeft te zijn. Het mag wel natuurlijk. Die nieuwe eisen tellen in de huidige bouweisen, het zogenaamde Bouwbesluit, op dit moment nog niet of minder.

Op de site van RVO vond ik een handige infographic over de huidige en de toekomstige eisen over bijna energieneutraal bouwen. Een overzicht van RVO over de diverse begrippen kwam in een blog op Woontlekker al eerder aan de orde.

Accent op duurzaamheid

Egbert de Jong is partner van JongZeeuw architecten & adviseurs in Herwijnen. Zijn bureau is gespecialiseerd in ontwerp, bouwkundige uitwerking en begeleiding van particuliere woningen en woningbouwprojecten, met accent op duurzaamheid. Egbert is tevens adviseur energiezuinig bouwen en internationaal gecertificeerd passiefhuis-specialist. Dat is een bouwmethodiek die comfortabele gebouwen realiseert zonder energierekening.

Zijn bureau is één van de 6 partijen die gaat bouwen in de nieuwe ecowijk De Kiem in Arnhem, waarover ik eerder schreef. Deze ecologische buurt gaat van start met 77 woningen die in 2018 worden gebouwd.

Egbert de Jong was al eerder in beeld op Woontlekker. In dit filmpje vertelt hij welke soorten glas er zijn. Centraal staat HR++ beglazing.

Betuws bedrijvennetwerk Energitie

Ook nog aardig om hier te melden is dat Egbert en ik begin 2016 het initiatief hebben genomen voor Energitie. Dit is een regionaal netwerk in de Betuwe, waar wij beide wonen, om verduurzaming van koopwoningen te stimuleren door energiezuinige maatregelen. Energitie werkt inmiddels al samen met het energieloket in de regio waarbij 11 gemeenten zijn aangesloten en ontving vorig jaar een stimuleringsbijdrage van de VNG ondersteuningsstructuur regio Rivierenland.
Egbert en ik zijn geen familie van elkaar (dat wordt nog wel eens gevraagd).

Andere interessante blogs…