Bel WoontLekker

Mail:

info@woontlekker.nl

Hybride warmtepomp goede motor voor verandering

hybride warmtepomp

16 maart 2022

Home » Blogs Woontlekker » Hybride warmtepomp goede motor voor verandering

Met een hybride warmtepomp bespaar je aanzienlijk op aardgasverbruik en dat draagt direct bij aan het verminderen van CO₂-emissie. Dit blijkt uit de eindresultaten van het onderzoek ‘Installatiemonitor’. Met de huidige energieprijzen en met subsidies is de terugverdientijd van een hybride warmtepomp in acht jaar goed haalbaar. Dat maakt hem een goede motor voor verandering van de woningbouw. 

Gezien de huidige energietarieven is een hybride warmtepomp een economisch gunstige oplossing. Bovendien is de technologie goed toepasbaar in veel soorten woningen; van oud tot nieuw en groot tot klein. Een beter geïsoleerde woning presteert beter. Dat maakt hem een stimulans om meer energiebesparende maatregelen door te voeren en zo nog meer te besparen.

Een hybride warmtepomp voorziet volgens de eindresultaten van Installatiemonitor in de praktijk in 60% van de gemiddelde jaarlijkse warmtevraag voor ruimteverwarming. De overige 40%, evenals de tapwatervraag, komt door de gasketel. Voor iedere kubieke meter aardgas die op deze manier bespaard wordt, gebruikt de warmtepomp 2,35 kWh elektriciteit. Dat betekent een SCOP van gemiddeld 3.8. De SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte in de woning tegenover het elektriciteitsverbruik, gemiddeld over een jaar.

Onderzoek met data slimme meter

Installatiemonitor is de eerste grootschalige meetcampagne rond (hybride) warmtepompen. Dit monitoringstraject is een initiatief van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en is in 2019 gestart. Adviesbureau BDH uit Harderwijk voert het onderzoek uit en wordt daarbij ondersteund door Enpuls (Enexis Groep), GasTerra, GasUnie, Liander, N-Tra, Stedin en Techniek Nederland. Het doel van het project is onderzoek doen naar de praktijkprestaties van warmtepompen op basis van data vanuit de slimme meter. Meer specifiek is gekeken naar de energetische prestaties van hybride warmtepompen, de impact op het elektriciteitsnetwerk van warmtepompen en de relatie tussen de prestaties en woningkenmerken.

Deelnemers onderzoek al duurzaam bezig

Voor het onderzoek zijn de data van 450 woningen met toestemming van de bewoners via de slimme meter verzameld. De deelnemers zijn vaak de ‘early adopters’ van warmtepompen en dat is ook zichtbaar in de woningkenmerken. Het ging vooral om grotere woningen en relatief weinig kleinere woningen, zoals appartementen of maisonnettes. 93% van de deelnemende woningen beschikt over zonnepanelen, wat ver bovengemiddeld is. Bewoners die dus al een erg duurzame instelling hebben.
In de analyse is rekening gehouden met deze afwijkende samenstelling van de woningen die meededen.

Hybride warmtepomp belast het net extra

Bij een grootschalige uitrol van hybride warmtepompen wordt het elektriciteitsnet extra belast. Aangezien gemiddeld in Nederland fors minder dan 93% van de woningen zonnepanelen heeft, is de belasting van (hybride) warmtepompen op het net aanzienlijk. All-electric warmtepompen belasten het net ongeveer 50% meer dan hybride warmtepompen. Met een grootschalige adoptie van hybride warmtepompen (zoals een wijkaanpak) of de grootschalige installatie van PV-panelen zal het net moeten worden verzwaard. De onderzoekers adviseren gemeenten die grootschalig in willen zetten op (hybride) warmtepompen dit in goed overleg met de lokale netbeheerder te doen.

Meer informatie eindrapport

Kijk voor uitgebreide informatie over het onderzoek en de samenvatting van het eindrapport op www.installatiemonitor.nl

Woontlekker schreef al eerder over de warmtepomp: https://woontlekker.nl/warmtepomp-en-woningisolatie-een-ijzersterk-duo/   

En: https://woontlekker.nl/de-warmtepomp-verwarmt-straks-ook-jouw-huis-en-tapwater/

Andere interessante blogs…

Basiskennis warmtepompen in handige bijlage trendrapport

Basiskennis warmtepompen in handige bijlage trendrapport

De branchevereniging van warmtepompbedrijven heeft het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2023 uitgebracht. Het is een rapport met 96 pagina’s over de huidige stand van zaken. De bijlage ‘Alles over warmtepompen’ is heel interessant voor wie zich wil oriënteren als woningeigenaar.