Bel WoontLekker

Mail:

info@woontlekker.nl

Oudere woning isoleren loont (vaak)

Oudere woning isoleren

7 juni 2023

Home » Blogs Woontlekker » Oudere woning isoleren loont (vaak)

Uit een rapport van TNO en Centraal Planbureau blijkt dat het voor 6 op de 10 huishoudens loont om te isoleren. Na isolatie van vloer, dak, gevel en glas bij woningen van voor 1992 houd je als bewoner iedere maand netto meer inkomen over dan zonder deze maatregelen. Mooie vooruitzichten, maar er zijn grote verschillen afhankelijk van je inkomen en het type woning. Benieuwd of het loont om jouw woning te isoleren? Lees dan snel verder. 

Het onderzoek ‘Inkomenseffecten van woningisolatie naar de isolatiestandaard’ dat je hier kunt vinden, focust op woningen in Nederland die gebouwd zijn voor 1992. Goed geïsoleerde woningen zijn comfortabeler om in te wonen en belasten het klimaat minder. CPB en TNO onderzochten hoeveel het kost om alle woningen van voor 1992 te laten voldoen aan de isolatiestandaard en welke fi­nanciële gevolgen dat heeft voor huishoudens.

Voor woningen van voor 1992 is uitgerekend wat het kost om ze te isoleren en hoeveel energie daarmee bespaard kan worden. Als de vloer, het dak, de gevel en het glas worden geïsoleerd, zou 62% van de huishoudens na isolatie maandelijks meer overhouden dan zonder de maatregelen. Voor de andere 38% is het dus financieel gezien dus minder gunstig om te isoleren. Zij gaan er waarschijnlijk financieel op achteruit. 

Inkomen en type woning bepalend

Of isoleren van je woning gunstig is voor de portemonnee, hangt van twee factoren af: inkomen van een huishouden en het type woning. Hieronder zetten we voor je uiteen wanneer het volgens dit rapport gunstig is om je woning te isoleren en in welke situaties juist niet. 

Het is gunstiger om je woning te isoleren als:

  • Je eigenaar bent van de woning en een inkomen hebt boven 120% van het minimum. Dit komt doordat absolute investeringskosten of energiebesparing een minder groot aandeel hebben in het besteedbaar inkomen.
  • Je in een sociale huurwoning woont omdat de corporaties de kosten van isolatie dragen en de huur niet mogen verhogen. Daarnaast profiteert de huurder wel van de lagere energierekening door isolatie. 

Het is minder gunstig om je woning te isoleren als:

  • Je eigenaar bent van een woning en je inkomen onder 120% van het minimum zit.
  • Je particuliere huurder bent: de kosten zullen waarschijnlijk aan je worden doorberekend.

Let op: dit is een algemene uitkomst van het rapport, iedere situatie is uniek. Wel blijkt uit het onderzoek dat de inkomenseffecten toenemen naarmate het inkomen van een huishouden lager is. 

Energie- en gasprijzen van belang voor resultaten

Zoals we de afgelopen tijd hebben gemerkt, kan een hoge energierekening voor veel problemen zorgen. Het is daarom niet verrassend dat de energie- en gasprijzen in dit onderzoek ook een rol spelen. Bij hoge prijzen (en rentetarieven) zal het isoleren meer , wat voor ieder duidt op een positief effect op het inkomen. De effecten zijn in de tabel hieronder zichtbaar.

Oudere woning isoleren per huishouden

Toelichting afbeelding: KEV staat voor Klimaat- en Energieverkenning. In deze tabel duidt dit op een verwachte energieprijs. 

Naast energiebesparing leidt isoleren tot andere baten waarmee niet is gerekend in het onderzoek:

  • Meer wooncomfort
  • Positieve gezondheidseffecten
  • Minder financiële kwetsbaarheid voor verhoging van energieprijzen
  • Grotere mogelijkheid om over te stappen op lagetemperatuurverwarming in de toekomst

Moet een investering altijd lonen?

Het onderzoek draait om eerste instantie vooral om financiële baten van isolatiemaatregelen. Hieruit blijkt dus dat het soms interessant is om te isoleren, en soms eigenlijk niet. Naast financiën wordt er ook een beetje aandacht besteedt aan maatschappelijke baten als wooncomfort, gezondheidseffecten, waardestijging (hier schreven wij onlangs een blog over), et cetera. Maar de maatschappelijke baten lijken voor velen toch minder mee te spelen. 

De boodschap? Denk niet enkel aan financiën maar ook aan de maatschappelijke baten die niet altijd in geld uit te drukken zijn. Een aangename woning en een goede gezondheid zijn namelijk niet in geld uit te drukken!

Jouw oudere woning isoleren?

Ben je er van overtuigd dat het loont (financieel en/of maatschappelijk) om jouw woning te isoleren? Op Woontlekker vind je veel informatie over isoleren. Daarnaast hebben we een stappenplan om je dak te isoleren, uit te zoeken welk glas bij jouw woning past, of hoe je met kierdichting aan de slag kan. 

Meer achtergrond nodig? Er is een nieuwe normering om de mate van woningisolatie te bepalen: de standaard en streefwaarden voor woningisolatie. Lees de blog.

Weten wat jij nog meer kunt doen om jouw woning te verduurzamen? Of heb je hulp nodig met in kaart brengen wat er überhaupt mogelijk is in jouw woning? Dan is de cursus van Woontlekker om een verduurzamingsplan voor je woning te maken wat voor jou! 

Andere interessante blogs…