Bel WoontLekker

Mail:

info@woontlekker.nl

Standaard en streefwaarden nieuwe maat voor woningisolatie

standaard streefwaarden woningisolatie

21 april 2023

Home » Blogs Woontlekker » Standaard en streefwaarden nieuwe maat voor woningisolatie

Er is een nieuwe normering om de mate van woningisolatie te bepalen: de standaard en streefwaarden voor woningisolatie. Deze methodiek is er sinds 2021, maar hij is nog niet zo bekend. Hij helpt je in samenhang isolatiemaatregelen te kiezen die bijdragen aan de stap van het gas af te gaan. Het getal van de standaard geeft aan of de woning daarvoor goed genoeg geïsoleerd is. De afzonderlijke streefwaarden voor ieder onderdeel van een huis bepalen samen de standaard. In hoeverre de isolatie voldoet staat inmiddels ook op het energielabel dat bij een woning hoort. In deze blog lees je hoe het in elkaar zit.

Woningisolatie is van belang om de energiebehoefte terug te dringen. Het is je bekend, daarom ben je op Woontlekker terechtgekomen. Hoe beter je huis is geïsoleerd, des te minder je hoeft te verwarmen. De overheid heeft in het Klimaatakkoord vastgelegd dat we de gebouwde omgeving tot 2050 stapsgewijs verduurzamen. De standaard en streefwaarden voor woningisolatie zijn onderdeel in dit akkoord en helpen.

Keuzestress is een hot item en de vaste waarde van isolatie moet dit oplossen. Nu is een streefwaarde van isolatie bepaald die voor elke duurzame warmtetechniek geschikt is. Vastgelegd voor de verschillende bouwonderdelen van een woning neemt dat keuzestress weg. Het geeft mensen handelingsperspectief de best mogelijke toepassing van isolatie te kiezen, in plaats van wat er gemiddeld in de markt wordt toegepast.

In hoeverre de isolatie voldoet staat inmiddels ook op het energielabel dat bij een woning hoort, let wel: vanaf 2021. Dat maakt dat de standaard en streefwaarden ook een aspect zijn bij aan- en verkoop van woningen.

Het energielabel geeft nu ook aan of je woning goed genoeg is geïsoleerd om te verwarmen zonder aardgas

Streefwaarden: isolatie van losse delen

Over de standaard en streefwaarden van woningisolatie is veel te lezen op sites van de overheid en branche- en belangenverenigingen. Zo staat er op de site van huurdersvereniging Woonbond een duidelijke kenschets: ‘De streefwaarde is de maximaal nuttige isolatie voor elk apart onderdeel van het huis: dak, vloer, gevels, ramen en deuren. Om de standaard te halen hoef je niet elk deel zo goed te isoleren. Als er slechts één of enkele delen worden aangepakt met de streefwaarde is dat gelijk een flinke stap.’ Op deze pagina lees je hun uitleg.

Doel: verwarmen op lage temperatuur

De standaard is ontwikkeld om jou als woningeigenaar te helpen te verduurzamen. Het uitgangspunt is dat wat je doet in één keer goed gebeurt, dat wordt spijtvrij isoleren genoemd, of ook wel: toekomstvast. Hier inzicht in krijgen aan de hand van de standaard en streefwaarden is veel waard! Want het toont je de samenhang van wat er nodig is, in jouw specifieke situatie. Hiermee voorkom je dat je nu een maatregel uitvoert, die jij (of de volgende bewoner) over moet doen, omdat het niet goed is uitgevoerd en daarmee niet bijdraagt aan je doel. En het doel is dat je straks je woning kunt verwarmen met lage temperaturen, 50 graden of lager.

Aan standaard voldoen door variatie in streefwaarden

Er zijn streefwaarden bepaald voor de volgende onderdelen van je woning: dak, vloer, gevel, paneel, ramen en kozijnen, voordeur, ventilatie en voor kierdichting. Je kunt de isolatie van de woning in stappen doen, dus op deze onderdelen aanpakken, bijvoorbeeld eerst het dak isoleren, dan het glas vervangen enzovoort. Per bouwdeel wordt een streefwaarde berekend. Zolang het resultaat van de woning in zijn geheel voldoet aan de standaard die voor jouw woningtype geldt, mag je met de streefwaarden variëren.

hoogte streefwaarden woningisolatie (standaard)

Het niveau voor de standaard verschilt per woning want hangt af van het bouwjaar, het woningtype en hoe compact de woning is. Het wordt bepaald met een formule. De verhouding van de oppervlakte van de woning en de oppervlakte van gevels en dak is medebepalend voor de hoogte van de standaard. Er is een standaard voor 4 woningtypes.

Over de hoogte van de streefwaarden lees je ook op de site van RVO.

Wat is anders aan de standaard en streefwaarden?

Belangrijk is dat je gaat voor de beste oplossingen, zodat je later niet nogmaals extra hoeft te isoleren. Men ging altijd uit van het minimale en het goedkoopste, zo is het ook geformuleerd in het Bouwbesluit, waarin de regels en normering die in de bouw gelden zijn opgenomen. Dat maakt dat weinig mensen zich ervan bewust waren dat hogere isolatiewaardes nuttig zijn en een stimulans voor de energietransitie en een beter klimaat. Tot nog maar kort geleden was men daar niet zo mee bezig.

Van de gevel weet iedereen wel dat er spouwmuren zijn en dat je die kunt laten vullen. Idem dito met dak, vloer en glas. Maar er is meer te isoleren én in goede samenhang, en daar hebben veel mensen of geen weet van, of ze zien het als te complex. Dat geldt overigens ook voor de bouw- en installatiebranche, de vakmensen zelf. Die moeten ook alle zeilen bijzetten om mee te gaan in deze grote verandering: niet meer gaan voor het minimale en goedkoopste, maar kiezen voor het maximale effect.

Nieuw of beter gezegd anders, is dat er nu sprake is van streefwaarden, die de mate van warmtebehoefte van de gehele woning aangeven.

Goed ijkpunt

Al met al blijft het natuurlijk een vrij technisch verhaal, dat niet zomaar iedereen klip en klaar toont hoe te werk te gaan. Maar vaste waarden zijn een goed ijkpunt om ambities te bepalen en te realiseren, voor nu en in de toekomst.

Kijk op Woontlekker voor meer informatie over isoleren bij de categorie blogs hierover: https://woontlekker.nl/isoleren/

Er zijn ook verschillende ebooks waar je wat aan kunt hebben, die vind je hier: https://woontlekker.nl/gratis/

Belang van ventilatie!

Als je je huis isoleert en luchtdicht maakt is het des te belangrijker dat je ventilatie op orde is. Wil je meer lezen over wat ventilatie precies is, hoe je een ventilatieplan maakt, welke ventilatiesystemen er zijn en wat het belang ervan is? Download dan ons e-book en ontvang naast kennis ook praktische tips hoe jezelf aan de slag kunt gaan. Het is helemaal gratis! Op onze ‘Gratis‘ pagina vind je meer van dit soort downloads.

Andere interessante blogs…