Bel WoontLekker

Mail:

info@woontlekker.nl

Wat is de Trias Energetica?

Trias Energetica

30 januari 2015

Home » Blogs Woontlekker » Wat is de Trias Energetica?
Als het over energiezuinig bouwen gaat lees en hoor je nogal eens over het begrip Trias Energetica. Wat houdt dit nu eigenlijk in? Het is een driestappenstrategie om een energiezuinig ontwerp te maken, eind 70-er jaren ontwikkeld aan de TU Delft. Inmiddels is er al zoveel ervaring met integrale ontwerptechnieken dat je met bouwkundige maatregelen in stap 1 al fors energie kan besparen. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als voor renovatie. Stap 1 is de meest en stap 3 de minst duurzame:
  1. Minimaliseer energieverbruik door goed te isoleren en luchtdicht te bouwen.
  2. Aanvullend: gebruik duurzame energie zoals zonne-energie of windenergie.
  3. Nog meer nodig: gebruik energie van bronnen die op raken (aardgas, kolen) zo slim mogelijk.

Waarom toepassen?

Wie de Trias Energetica toepast slaat 2 vliegen in 1 klap: een zo duurzaam mogelijke energievoorziening die heel kosteneffectief is. Je neemt energiezuinige maatregelen en gebruikt zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen. Maar minder energie betekent ook geld besparen! Het is nodig omdat onze fossiele bronnen eindig zijn en we in Nederland, maar ook internationaal, grote klimaatdoelen hebben. Nederlands beleid is er op afgestemd want vanaf 2020 is alle nieuwbouw in ons land energieneutraal.

Goed isoleren is grote winst

Dat je met bouwkundige maatregelen je energievraag gigantisch kunt reduceren, is niet erg bekend. Misschien sneeuwt het onder vanwege de extreme aandacht voor zonne-energie (stap 2). Ik hoor echter nogal eens om me heen dat bouwprofessionals zelf onvoldoende kennis hebben van het principe van deze 3 stappen. En dus consumenten er niet, onjuist of onvolledig over adviseren. Dus wil je meer van de Trias Energetica weten, is het zeker aan te bevelen om zelf op onderzoek uit te gaan.

Voorbeelden bouwkundige maatregelen

Je energievraag beperk je fors door goed te isoleren. Dat doe je bijvoorbeeld door HR+++ glas te gebruiken: driedubbel glas, of: triple glas. Dit vergt wel een flinke investering, maar die verdien je op termijn weer terug. Bij ramen, deuren en kozijnen kun je rekening houden met lage U-waarden. Dat is de hoeveelheid warmte die door de constructie gaat. Koudebruggen voorkomen is ook belangrijk. Dat is een plek in de gevel, het dak of de vloer waar warmte door naar buiten gaat. Die komen bijvoorbeeld voor bij balkons waarvan het beton doorloopt naar binnen toe. Naast isolatie beperk je je energievraag ook met goede kierdichting. Daar zijn in Nederland al veel goede producten voor te verkrijgen. Ik heb recent de tochtstrippen in mijn huis vervangen. In ons land zijn er ook al veel voorbeelden van het vervangen van complete gevels door energiezuinige. Soms kunnen ze in zijn geheel voor de oude worden geplaatst. Veel woningcorporaties zijn op deze manier aan de slag oudere huurwoningen klaar voor de toekomst te maken. Onder bouwkundige maatregelen wordt ook verstaan slimme technische installaties die goed zijn afgestemd op je woning en je gebruik. Vaak wordt een veel te groot vermogen geïnstalleerd; dat is niet nodig en zeker niet zuinig.

Meer lezen

Er is nog veel meer te schrijven over de stappen van de Trias Energetica. Als je er op googelt krijg je heel veel bruikbare resultaten. Vele zijn voor bouwprofessionals bedoeld, maar je haalt er nuttige info uit die je kunt gebruiken in je gesprekken met bijvoorbeeld een architect of installatie-adviseur. Een goed begin maak je door het infoblad Trias Energetica en energieneutraal bouwen te lezen van RVO (ministerie BZK). Niet voor consumenten geschreven, maar zeer toegankelijk. Heb je nog meer interessante bronnen waar anderen goede informatie uit kunnen halen? Laat het weten!

Andere interessante blogs…