Bel WoontLekker

Mail:

info@woontlekker.nl

Subsidies onbenut: we verduurzamen meestal met eigen geld

verduurzamen subsidie

14 december 2021

Home » Blogs Woontlekker » Subsidies onbenut: we verduurzamen meestal met eigen geld

In 2020 hebben Nederlanders ruim 8 miljard euro besteed aan het verduurzamen van hun woning. Het grootste deel hiervan is uitgegeven aan isolatie en verwarming. Gemiddeld kost het uitbesteden van een klus bijna 1.500 euro. De meeste Nederlanders verduurzamen de woning met eigen geld en laten subsidies onbenut. Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van regelingen zoals subsidies. Slechts een op de vijf Nederlanders maakt daar gebruik van. Toch is de helft van het aantal huishoudens al aan het verduurzamen!

Van de 8 miljard euro die we met z’n allen in 2020 hebben besteed aan het verduurzamen van onze woning, ging veruit het grootste deel naar isolatie (46%) en verwarming (45%). Daarvan werd 85% uitbesteed, dit komt neer op zo’n 7 miljard. Gemiddeld kost het uitbesteden van een klus bijna 1.500 euro. De aanpassingen die we zelf uitvoeren kosten gemiddeld 150 euro.

Dit blijkt uit Duurzaam Wonen, een grootschalig onderzoek onder 4.000 Nederlanders naar verwarming, water- en energiebesparing, ventilatie en isolatie. De respondenten zijn 18 jaar en ouder en representatief voor de Nederlandse bevolking.

Waarom subsidies onbenut?

Uit dit onderzoek blijkt ook dat de meeste Nederlanders die maatregelen om te verduurzamen volledig zelf betalen (42%). Van regelingen zoals subsidies maakt slechts een op de vijf Nederlanders gebruik. Veel mensen zijn zich er niet of onvoldoende bewust van.

Vier op de vijf Nederlanders die de woning verduurzaamt gebruikt geen financiële regeling. In de meeste gevallen is het investeringsbedrag te laag (25%) of komt men niet in aanmerking voor ondersteuning (22%). Voor zo’n 42% speelt onbekendheid met financiële regelingen een rol. Het komt niet op om te zoeken naar mogelijkheden, men is er onbekend mee, het is te veel uitzoekwerk of te ingewikkeld. Hier ligt nog wel een taak voor de overheid!

Subsidies vaakst aangevraagd

Een vijfde van de Nederlanders die de woning verduurzaamt maakt wel gebruik van financiële regelingen. Subsidies van de overheid of gemeente worden door 12% gebruikt, gevolgd door leningen (5%) en het terugvragen van btw op zonnepanelen (5%). 3% sluit een hogere hypotheek af voor verduurzaming. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat verhuizing de belangrijkste aanleiding is om gebruik te maken van financiële regelingen.

Helft huishoudens aan het verduurzamen!

Toch heeft in 2020 de helft van de Nederlanders al duurzame aanpassingen aan de woning gedaan of laten uitvoeren. Dit komt neer op ruim vier miljoen huishoudens. Per woning zijn ongeveer vier aanpassingen gedaan. De meest toegepaste verduurzaming is het aanbrengen van energiezuinige verlichting (75%). Bij een op de vijf woningen is de verwarming en bij 16% de isolatie van de woning aangepakt.

Kijk hier voor een overzicht van RVO van de mogelijkheden van subsidies voor woningeigenaren en bewoners.

Over Duurzaam Wonen

Dit artikel vat 3 onderzoeken van Duurzaam Wonen samen met data uit 2020 en 2021:

http://www.multiscope.nl/persberichten/nederland-besteedt-8-miljard-aan-verduurzamen-woning/

http://www.multiscope.nl/persberichten/42-procent-niet-bewust-van-regelingen-verduurzamen-woning/

http://www.multiscope.nl/persberichten/helft-nederlanders-heeft-woning-verduurzaamd/

Ik gebruikte wel subsidies

Bij de verduurzaming van mijn woning heb ik gebruik gemaakt van verschillende subsidies. Alles over de verduurzaming van mijn woning vind je in dit blog. Daarnaast kan je in andere blogs en downloads op Woontlekker nog veel informatie vinden over subsidies en over verduurzaming in het algemeen.

Andere interessante blogs…

Schrijf je in voor ons Nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste blogs over energiezuinig wonen? Schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief. En heb je familie, vrienden, collega’s voor wie Woontlekker interessant is? Fijn als je hen op dit blog attendeert! Veel leesplezier!

Je bent succesvol aangemeld!