Bel WoontLekker

Mail:

info@woontlekker.nl

Woning verduurzamen met subsidie, tenzij je DHZ-er bent

woning verduurzamen

17 augustus 2022

Home » Blogs Woontlekker » Woning verduurzamen met subsidie, tenzij je DHZ-er bent

Je woning verduurzamen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Je hebt middelen, capaciteit en kunde nodig. Om energie te besparen, van het gas af te gaan, je woning toekomstbestendig te maken. Naast geld beschikbaar hebben, is het handig als je zelf met hamer en boormachine om kunt gaan, en dat wilt natuurlijk. De overheid helpt, onder andere met subsidies. Maar (nog) niet als je DHZ-er bent.

April 2022 is de overheid gestart met de landelijke campagne ‘Zet ook de knop om.’ als bewoner krijg je er praktische tips om op korte termijn energie te besparen. Huishoudens worden via het Nationaal Isolatieprogramma verder geholpen (vooral op de lange termijn) om slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen snel en slim aan te pakken. Het doel van het kabinet is hiermee dat de naar schatting 2,5 miljoen woningen met energielabel E, F en G voor 2030 zijn geïsoleerd. Met als uitgangspunt dat een duurzame woning voor iedereen mogelijk moet zijn.

Lokale wijkgerichte aanpak

Met deze campagne wordt grootschalige samenwerking gefaciliteerd tussen woningeigenaren, VvE’s, verhuurders, huurders, rijksoverheid, gemeenten, ngo’s en marktpartijen. De ambitie van het kabinet is om 750.000 woningen via een wijkgerichte aanpak te isoleren. Gemeenten krijgen dan de mogelijkheid om bewoners extra kortingen en vouchers aan te bieden, bovenop landelijke subsidies.

Collectieve inkoopinitiatieven

Ben je een particuliere woningeigenaar? Dan kan interessant voor je zijn dat de overheid inzet op het versneld isoleren op eigen initiatief via collectieve inkoopinitiatieven. Dit wordt gestimuleerd met aantrekkelijke en laagdrempelige subsidies. Het platform ‘Verbeter je huis’ moet hier ook aan bijdragen. Hierop krijg je eenvoudig een eerste indruk van de energiezuinigheid van je woning, en wat je hier aan kunt doen.

Weinig spaargeld, toch huis verduurzamen

Heb je minder te besteden? Dan zit je met de klimaatdoelen een beetje in de verdrukking. Terwijl juist jij de verduurzamingsslag, zeker met de stijging van de energieprijzen, zeer nodig hebt. Mensen met een huurwoning treft soms hetzelfde lot, vooral als hun verhuurder met verduurzamen niet vooroploopt en/of niet (financieel) tegemoetkomt.

Voor wie weinig of geen financiële ruimte heeft is er een financieringsmogelijkheid die tegen aantrekkelijke voorwaarden kan worden afgesloten. Zo kun je lenen tegen een 0%-rentetarief en is het subsidiebedrag verhoogd. Hier lees je er meer over.

woning verduurzamen dakisolatie

Subsidie voor de DHZ-er?

In diezelfde Woontlekker-blog hebben wij het beleidsprogramma waar dit nationale programma onder valt toegelicht. De kritiek hierop is dat er veel oog voor subsidies is, maar dat die momenteel alleen worden toegekend als de maatregelen voor het verduurzamen van de woning worden uitgevoerd door een vakman. Ben jij zo’n handig DHZ-er? Helaas, dan kom je hier nu niet voor in aanmerking.

Er gaan verhalen rond dat er een subsidie voor doehetzelvers komt. Dus een financiële tegemoetkoming voor alle thuisklussers in Nederland die zelf hun woning verduurzamen. Slimme zet, zeker gezien het tekort aan vaklieden en een doel dat toch behaald moet worden. De DHZ-er draagt groots bij aan het eerder bereiken van doelen omdat hij (zij) de krapte van vaklieden met zijn eigen kennis en kunde omzeilt. Het kan een belangrijke opsteker zijn vanuit Den Haag. Dit verzoek wordt ook al langer gedaan vanuit bijvoorbeeld de bouwmarkten. De actuele stand van zaken is mij – ook na enig rondvragen – niet bekend.

Zelf woning verduurzamen?

Wat kun je zelf doen als je wilt verduurzamen? Met hulp van Google best veel. En Woontlekker helpt je ook. Ik ben in 2015 met deze blogs gestart om je kennis, ideeën en praktische tips te geven voor het verduurzamen van je eigen huis, in begrijpelijke taal. Al dan niet zelf uitgevoerd, of uitbesteed. Bekijk bijvoorbeeld eens dit overzichtsartikel hoe wij onze 70-er jaren woning verduurzaamden.   

Check subsidies in jouw gemeente

Vrienden worden met de gemeente is ook een tip van mij. En daarmee bedoel ik natuurlijk: ga na (en houd bij) wat er in jouw gemeente aan subsidies wordt geboden. De rijksoverheid legt ook in dit opzicht veel taken bij de gemeentes neer.

Zodra er nieuws is vanuit de overheid over nieuwe programma’s en financiële mogelijkheden kun je dat op Woontlekker lezen.
Schrijf je daarom vooral in voor de (maandelijkse) nieuwsbrief als je op de hoogte wilt blijven van onze blogs!

Andere interessante blogs…